2021 оны 01-р сарын 18, Даваа гариг

Ус нөөцлөх сангийн битүүмжлэлийг сайжрууллаа

Хэвлэх2020 оны 04-р сарын 19, Нийт үзсэн : 51

Ус нөөцлөх сангийн битүүмжлэлийг сайжрууллаа

Олгойн говийн ус дамжуулж өргөх насос станцын 250м3 багтаамжтай 2 ус нөөцлөх усан сан, Aймгийн төвийн 2000м3-ийн ус нөөцлөх сангийн битүүмжлэлийг сайжруулж, тагийг цоожлон лацдсан ба эх үүсвэрийн худгуудын эрүүл ахуйн бүсийн хашааг засан сайжруулав.