2021 оны 01-р сарын 18, Даваа гариг

Бохир усны цуглуулах худагт ариутгал хийлээ

Хэвлэх2020 оны 04-р сарын 19, Нийт үзсэн : 54

Бохир усны цуглуулах худагт ариутгал хийлээ

Дундговь аймагт тусгаарлалтанд орсон 2 иргэний амьдарч байгаа 10, 11 орон сууцны гадна талын бохир усны цуглуулах худагт ариутгал хийлээ. Цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын албаны ажилчинд хамгаалалтын хувцас хэрэгсэл, ариутгалын бодисыг өдөр тутам олгож ариутгал цэвэрлэгээг тогтмол хийж ажиллаж байна.